Personale

Sekretær Kirsten Laursen

Uddannet farmakonom i 1987 og har været ansat i huset siden 1989.

Arbejdsområder omfatter bl.a. blodprøvetagning, sutur-fjernelse, EKG-tagning, BT-måling, lungefunktionsundersøgelser, vortefrys, urin-undersøgelse m.m. Fortrinsvis med tidsbestilling og for lægerne.

Herudover almindelige sekretær-arbejdsopgaver bl.a. tidsbestilling, receptfornyelse/medicinbestilling, varebestilling, forsendelser m.m.

Sygeplejerske Tina Meinertz Hansen

Arbejdsområder omfatter bl.a. vaccinationer, 1. graviditetsundersøgelse, cytologi, kontrol af blodfortyndende behandling, rutinekontroller ved diabetes- og blodtryksbehandling, samt konsultationer ved rygestop og vægttab.

Herudover også blodprøvetagning, sårbehandling, EKG-tagning, BT-måling, lungefunktionsundersøgelse, sutur-fjernelse, m.m.

Social og sundhedsassistent Jette Walsted Christiansen

Arbejdsområder omfatter bl.a. sekretærarbejde, vaccinationer, blodprøvetagning, sårbehandling, EKG-tagning, BT-måling, lungefunktionsundersøgelse, sutur-fjernelse, øreskylning m.m.

Herudover tilbydes NADA behandling efter aftale.