Praksisreservelæger

Klinikken fungerer som uddannelsespraksis.

Vores reservelæger er tilknyttet klinikken for entet et halvt år ad gangen eller for et år ad gangen.

De af reservelægerne, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, vil i perioder vende tilbage i klinikken, en dag hver måned.

Udover reservelægerne vil man, i kortere perioder, kunne møde lægestuderende i huset.

Læge Maria Matthies Larsen

Maria er uddannet læge i 2006. Er færdig som speciallæge. Maria har været tilknyttet vores lægehus siden 2006. Arbejder for tiden fast en dag om ugen som vikar.

Læge Christian Richelsen

1 februar 2016, har vi ansat Christian Richelsen. Han er uddannet læge fra Odense Universitet i 2012 og er ved at videreuddanne sig til speciallæge.

Læge Dana Kholod

Starter 1. november 2018. Skal være her 6 måneder i sin kliniske basisuddannelse