Praksisreservelæger

Klinikken fungerer som uddannelsespraksis.

Vores reservelæger er tilknyttet klinikken for entet et halvt år ad gangen eller for et år ad gangen.

De af reservelægerne, der er under uddannelse til speciallæge i almen medicin, vil i perioder vende tilbage i klinikken, en dag hver måned.

Udover reservelægerne vil man, i kortere perioder, kunne møde lægestuderende i huset.

 

KATRINE CHRISTENSEN


 

Reservelæge Katrine Christensen er ansat i klinikken fra 01.08.22. Katrine er i klinikken 1 dag om måneden og går på barsel den 01.04.23.
Katrine er ved at uddanne sig til praktiserende læge og har tidligere arbejdet i almen praksis og på sygehus.

 

LÆGE MARIA ERVANDIAN


 

Reservelæge Maria Ervandian er ansat i klinikken fra 01.05.19. Maria er i klinikken 1 dag om måneden.
Maria er uddannet læge og er ved at videreuddanne sig til almen praktiserende læge.